{| 

سرگردانم نکن

بگذار شاخه هایت را برای دستهایم

تنه ات را برای سینه هایم

و ریشه هایت را برای نگاهم

سرگردانم نکن

{| 

مامان

کجایی؟

همه ی بچه های مهد رفته اند

حتی خاله مهر ناز هم رفته

من مانده ام و یک اقای ترسناک که بدبد نگاه می کند

بدوبیا

مامان

{| 

در انتهای هر دانه از موهایت

گلی روییده

سرخ یا صورتی تند

به رنگ لبهای من

{| 

من به هوای تو امدم بیرون

که باران گرفت

{| 

دلم پاره پاره میشود

مثل بقچه ننه زمستان

تکه های دلم می ریزد روی زمین

و مثل برف می رود توی خاک

{| 

من همیشه پشت درم

هر وقت خواستی در را باز کن

بگذار بیایم تو

و کنارت دراز بکشم 

{| 

پنجره را باز کرد

به گلهای پشت پنجره اب داد

به خورشید سلام کرد

به گنجشکها لبخند زد

و رفت که چای دم کند

-باید زندگی را ادامه داد وقتی نیستی-

{| 

من همیشه منتظرتم

شاید نه پشت پنجره

اما حتما توی دلم

__________________________________________

فردا یعنی 15 ام تولد 2 سالگی وبلاگمه

اینجا رو دوس دارم

مرسی از همتون که می خونین

:x