سلام

این پست برای دوست عزیزم فوئونگه. (که سندرم خود حذف کنی داره که یکم توضیحش پیچیدس و این وبلاگم بش تقدیم شده)                                                                                                                فوئونگ جون دوست دارم و جلو جلو تولدتم مبارک  

  - آقا انگلیسیه تو آمریکایی آرام