من نمی تونم عکس بزارم اينجا

يه کم فکر کنيد کوريد

سعی کنيد حس کنيد که من می‌خواستم اينجا عکس خودم رو وقتی خوشحال بودم

و عکس يک عالمه درخت کريسمس زير برف و عکس يه خورشيد کوچولو بزارم

و شايدم يه آهنگ خيلی خوشگل روش باشه که اتفاقا هم خوانندش يک زنه.

فکر کنيد وبلاگم چقدر خوشگل می‌شد .اون وقت همه هر روز صبح که از خواب پا می‌شدند قبل از هر کاری وصل می‌شدند به اينترنت واينجا رو می‌خونندو شبا تا خوابشون می برد به من فکر می کردند 

کسی می‌تونه کمک کنه من عکس بزارم اينجا؟؟

 

پيوست۱. قديمی يه زنگ به من بزن دلم خيلی هواتو کرده