شايد يک ماه هم نمی شود

يک روزناگهان

 شکست دنيايی که من در آن هميشه بی‌همتا بودم 

 

من هنوز هم عادت نکرده‌ام

توقع بی‌جايی ست

کسی به زلزله عادت نمی کند

/ 2 نظر / 5 بازدید
s

باید دید خانه‌ات کجا است و چقدر محکم است: زلزله می‌تواند اسبابِ تفریح باشد.

علی چلچله

چند سال پیش بود. که ما در کارزاری باطل/ پیش چشم های از هم پلاس جنده های بعد از ظهر از هم شکست خورده بودیم....