با اين که هنوز هم شوک زده ام

اما لازم است اين را بگويم

ممنونم

نه به خاطر اينکه لحظه هايی که حس دختر بچه های فاحشه ای را داشتم که برای اولين بار

 

با کسی می روند هيچ کمکی نکردی

 

به خاطر اينکه جايی که می شد با دو سه کلمه مرا خلاص کنی سکوت کردی

 

 و من به اين نتيجه رسيدم که خيلی دير شده

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
Sajad

می خواست خاص باشد حامله شد آمد خاصتر شود او(ـ) را کشت ديد برای از اين خاصتر شدن راهی جز خود کشی نیست