صبح نيست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عصر است

          دم غروب  

همه پناه مي برند

     به خانه هايشان  

اما من گم نمي شوم

من كه دختر خوبي هستم

مستقيم مي آيم<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> 

تا مي رسم به خيابانمان

بعد چند بار

     دور خودم مي چرخم

تا در خانه جلوي چشمم سبز مي شود

بعد از

   كنار لاشه هايي كه توي راه پله ريخته اند

رد مي شوم

   مي آيم طبقه آخر

كسي منتظر من است

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
Sajjad

و بازم ديدی که کسی منتظر تووووووووووو نيست يا نبوده!

Sajjad

حتما بايد بگيم تا آپديت کنی؟؟؟؟؟

mahsa

شايد يکی از همون لاشه ها منتظرته