حس مي كنم تويي اين فيلم هاي سينمايي گير افتاده ام
مثل بدبختها تمام فيلم را اين ور و آن ور مي روم
تماشاچي ها از خنگي من هرس مي خورند
همه آدمهايي كه توي سينما هستند،مي دانند اصل ماجرا چيست
به جز من
نمي دانم اين از آن فيلم هايي است كه آخرش خيلي دير شده يا نه
اين بي خوابي است يا آن يكي

/ 1 نظر / 5 بازدید