من زياد فكر مي‌كنم
به چيزهايي كه
اهميت ندارند
براي هيچ كس
و فكر نمي‌كنم
به چيزهايي
كه براي همه مهم‌اند

بعضي‌ها
مي ميرند
بعضي‌ها
حس شاعرانه‌شان توان مي‌گيرد
بعضي‌ها
گريه مي‌كنند
بعضي‌ها
....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید