سردم است از آن سرديهايی که آدم بعد از خاکسپاری دوستان می گيرد

نمی دانم چطور از خانه بيرون بروم دلم نمی خواهد ديگر حتی توی اتوبوس تنم به تن آدمهايی اين قدر احمق بخورد

به خودشان رحم نمی کنند دلشان لااقل برای آنهايی می سوخت که زمانی آدم حسابشان می کردند

/ 1 نظر / 6 بازدید