فرشته ازآسمان مي بارد  
من بوي بهشت مي دهم
دلم برايت يك ذره شده است
دختر كوچكي كه به باد سپردي
يك روز بهاري از دست باد هم رها شد.
۴فروردين
 

مادرم كه دروغ نداشت بگويد
من بي شوهر مي مانم
تا آخر عمر
و همه به من مي گويند"پير دختر "
تقصير من نبود
تقصير هيچ كس نبود
من هيچ وقت آن قدر دل چسب نشدم
كه عروسها مي شوند
۲۳ اسفند

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

خوبه که حداقل واقعيت ها رو قبول می‌کنی ((=