مرا دزديده‌‌اند

دزدان دريايی بدجنسی

پشت درياهای طوفانی

در جزيره ايی وحشی

هنگام آب تنی

(در حالی که يک کاليبر ۲۸ در دستم بود.

و داشتم به منزل جرج می‌رفتم.)

مرا دزديده‌‌اند

سالهای سال است

از صاحبی که داشتم

از خودم

/ 2 نظر / 6 بازدید
sajad

کامنت گذاری فقط به قصد در آوردن لج بعضيها!!!!! و اما نظر من :::‌[[ چه خوب !!!!‌]]

mahsa

با جرج چی کار داشتی؟؟؟؟؟